I Ns 1073/18

I Ns 1073/18

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r., I Ns 1073/18, Sąd Rejonowy w Grudziądzu zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasto Grudziądz – Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.561,32 zł (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 32/100) tytułem zwrotu kwoty pozostawionej przez zmarłą Renatę Złomańczuk w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu i orzekł, że depozyt ma być wydany na wniosek spadkobierców Renaty Złomańczuk.

Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Renaty Złomańczuk do odbioru opisanego depozytu sądowego.

Rejestr zmian dla: I Ns 1073/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Maciej Plaskacz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-02-08
Publikacja w dniu:
2019-02-08
Opis zmiany:
b/d