I Ns 178/19

        Ogłoszenie
W dniu 12 lutego 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 178/19 złożono wykaz inwentarza spadku po Mirosławie Zygmuncie Ostrowskim, synu Reginy i Zbigniewa, PESEL 5804300113978, zmarłym dnia 1 marca 2018r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25A/40. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 178/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Elżbieta Przyborska-Stochaj
Opublikował:
Dominik Kaszuba
Dokument z dnia:
2019-05-13
Publikacja w dniu:
2019-05-13
Opis zmiany:
b/d