I Ns 260/19

                                                                                                            Ogłoszenie
„W dniu 30 stycznia 2019 roku przed notariuszem Andrzejem Sokalskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Grudziądzu, złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Cezarym Grzegorzu Wiśniewskim, PESEL 61110507830, zmarłym dnia 21 stycznia 2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Białym Borze, gmina Grudziądz. Ze złożonym w sprawie o sygnaturze akt I Ns 260/19 wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 260/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Maciej Lubiński
Opublikował:
Dominik Kaszuba
Dokument z dnia:
2019-05-20
Publikacja w dniu:
2019-05-20
Opis zmiany:
b/d