I Ns 37/19

OGŁOSZENIE


"W dniu 31 grudnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 37/19 złożono wykaz inwentarza spadku po Janie Bogdanie Bryczyńskim, zmarłym dnia 29 stycznia 2018 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Kunickiego 49/1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”