I Ns 406/19

                                                                                                            Ogłoszenie
„Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie I Ns 406/19 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Krzysztofie Wyrębak, z domu Kowalskiej, córce Antoniego i Stanisławy, zmarłej dnia 29 stycznia 2019 roku w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałej w Grudziądzu.
Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 406/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Maciej Lubiński
Opublikował:
Dominik Kaszuba
Dokument z dnia:
2019-05-20
Publikacja w dniu:
2019-05-20
Opis zmiany:
b/d