I Ns 458/19

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie I Ns 458/19 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Zygmuncie Bolesławie Różańskim, PESEL 48121812717, zmarłym dnia 12 marca 2016 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Biały Bór, gmina Grudziądz.
Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spis inwentarza sporządza na wniosek Przemysława Różańskiego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski w sprawie o sygnaturze akt KMN 3/18.

Rejestr zmian dla: I Ns 458/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-08-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Maciej Plaskacz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Maciej Plaskacz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-07-30
Publikacja w dniu:
2019-07-30
Opis zmiany:
b/d