I Ns 527/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o złożeniu dnia 22 maja 2019 r. w sprawie I Ns 527/19 wykazu inwentarza spadku po Łukaszu Mizera, PESEL 82062008190, ostatni adres: ul. Wybickiego 44/3, 86-300 Grudziądz, zmarłym dnia 11 czerwca 2016 r.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć: ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Rejestr zmian dla: I Ns 527/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Kinga Grunberg-Bartkowska
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-07-04
Publikacja w dniu:
2019-07-04
Opis zmiany:
b/d