I Ns 589/19

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku


„ Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. w sprawie I Ns 589/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Antonim Olszewskim, synu Zygmunta i Klary, zmarłym dnia 15 marca 2017 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Pańskiej 1/5.
Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Antonim Olszewskim, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

Rejestr zmian dla: I Ns 589/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Andrzej Antkiewicz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-11-21
Publikacja w dniu:
2019-11-21
Opis zmiany:
b/d