I Ns 618/19

                                                                                                           Ogłoszenie:

Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o złożeniu dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie I Ns 618/19 wykazu inwentarza spadku po Krzysztofie Wyrębak, PESEL32050607449, ostatni adres: ul. Toruńska 2/7, 86-300 Grudziądz, zmarłej dnia  29.01.2019 roku.
Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza mogą złożyć: ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Rejestr zmian dla: I Ns 618/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dominik Kaszuba
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Stanisław Bryliński
Opublikował:
Dominik Kaszuba
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Stanisław Bryliński
Opublikował:
Dominik Kaszuba
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d