I Ns 62/19

Ogłoszenie


„Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 22 marca 2019 roku
w sprawie I Ns 62/19 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Klemensie Kłosowskim, synu Klemensa i Jadwigi, zmarłym dnia 25 października 2015 roku w Grudziądzu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Grudziądz.
Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 62/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Maciej Lubiński
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-04-06
Publikacja w dniu:
2019-04-06
Opis zmiany:
b/d