I Ns 753/19

Ogłoszenie


Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje o wydaniu dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie I Ns 753/19 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Marianie Kalinowskim, PESEL 56112110818, zmarłym dnia 4 sierpnia 2016 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Grudziądz.
Sad Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Spis inwentarza sporządza na wniosek Gminy Miasta Grudziądz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Dorota Lipniewska w sprawie o sygnaturze akt KMN 8/19.”

Rejestr zmian dla: I Ns 753/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Maciej Plaskacz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-07-30
Publikacja w dniu:
2019-07-30
Opis zmiany:
b/d