I Ns 754/19

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spadku


” Sąd Rejonowy w Grudziądzu informuje, że w dniu 31 października 2019 r. w sprawie I Ns 754/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Józefie Pletkiewiczu, synu Leona i Urszuli, zmarłym dnia 23 lipca 2013 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu.
Sąd Rejonowy w Grudziądzu poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Józefie Pletkiewiczu, który ma wykonać Komornik Sądowy przy tut. Sądzie Dorota Lipniewska, w szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

Rejestr zmian dla: I Ns 754/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Andrzej Antkiewicz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-11-21
Publikacja w dniu:
2019-11-21
Opis zmiany:
b/d