I NS 898/19

OGŁOSZENIE

,,W Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie pod sygn. akt I Ns 898/19 złożono wykaz inwentarza spadku po Janie Sobiech, nr PESEL 47050411378, zmarłym 10 grudnia 2016 r. w Grudziądzu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Grudziądz, ul. Śniadeckich 11/9.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy”.

Rejestr zmian dla: I NS 898/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Katarzyna Bartosiewicz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-09-17
Publikacja w dniu:
2019-09-17
Opis zmiany:
b/d