I Ns 904/19

OGŁOSZENIE


"W dniu 2 września 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 904/19 złożono wykaz inwentarza spadku po Krzysztofie Wyrębak, z domu Kowalskiej, córce Antoniego i Stanisławy, zmarłej dnia 29 stycznia 2019 r. w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałej w Grudziądzu. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 904/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Andrzej Antkiewicz
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-11-20
Publikacja w dniu:
2019-11-20
Opis zmiany:
b/d