I Ns 915/19


I Ns 915/19
Ogłoszenie

„W dniu 09 września 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu w sprawie
o sygnaturze akt I Ns 915/19 złożono wykaz  inwentarza  przedsiębiorstwa w spadku po  Jerzym Bolesławie Smętkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CIASTKARNIA JERZY SMĘTKOWSKI, NIP 8761365831,REGON 870514870, zmarłym dnia 09 lipca 2019 roku w Grudziądzu, ostatnio zamieszkałym w Grudziądzu przy ul. Słonecznej 7 . Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku, zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek  o sporządzenie spisu inwentarza.”

Rejestr zmian dla: I Ns 915/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Bogdan Tężycki
Opublikował:
Paulina Milewska
Dokument z dnia:
2019-10-04
Publikacja w dniu:
2019-10-04
Opis zmiany:
b/d