I Ns 943/19

OGŁOSZENIE

Postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., Sygn akt I Ns 943/19 ,Sąd Rejonowy w Grudziądzu zezwolił wnioskodawcy Gminie Miasto Grudziądz – Domowi Pomocy Społecznej w Grudziądzu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 717,51 zł ( siedemset siedemnaście złotych 51/100) tytułem zwrotu kwoty pozostawionej przez zmarłą Krystynę Frela w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu i orzekł, że depozyt ma być wydany na wniosek spadkobierców Krystyny Frela.
Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Krystyny Frela do odbioru opisanego depozytu sądowego.

Rejestr zmian dla: I Ns 943/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
SSR Bogdan Tężycki
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-11-25
Publikacja w dniu:
2019-11-25
Opis zmiany:
b/d