IV Wydział Pracy

Wydział IV Pracy
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Przewodnicząca Wydziału:

SSR Lucyna Gurbin

Sędziowie:

 1. SSR Dominik Bednarski (orzeka w Wydziale w 1/2 )

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Renata Urbańska

Telefon: 56 45 05 930
Faks: 56 45 05 929
e-mail: pracy@grudziadz.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:

pokój nr 7,

 • każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 do 18.00
 • od wtorku do piątku w godz. 8.00 do godz. 15.00

Przewodnicząca Wydziału w każdy poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00, pokój nr 6

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Grudziądzu IV Wydział Pracy rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu tj. dla miasta Grudziądza oraz gmin:

 • Grudziądz,
 • Gruta, Łasin,
 • Rogóźno,
 • Świecie nad Osą

i Sądu Rejonowego w Chełmnie tj. dla miasta Chełmno oraz gmin:

 • Chełmno,
 • Kijewo Królewskie,
 • Lisewo,
 • Papowo Biskupie,
 • Stolno i Unisław.

Właściwość rzeczowa:

W Wydziale IV Pracy rozpoznawane są sprawy o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia
 • przywrócenie do pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy, wydanie świadectwa pracy
 • roszczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy (wynagrodzenie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odzież roboczą, odprawy pieniężne, zadośćuczynienie z tytułu mobbingu)
 • uchylenie kar porządkowych
 • roszczenia związane z odpowiedzialnością materialną pracowników

W Wydziale Pracy rozpoznawane są sprawy o prawa majątkowe , w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000,00 zł. Bez względu na wartość przedmiotu sporu rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa pracy o:

 • ustalenie stosunku pracy,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
 • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Koszty sądowe:

Od pozwu w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 50.000,00 zł pracownik opłaty nie uiszcza. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000,00 zł, uiszcza opłatę stosunkową 5 % od wartości przedmiotu sporu, od każdego pisma podlegającego opłacie. Opłatę podstawową w wysokości 30,00 zł pobiera się wyłącznie od apelacji i zażalenia. Pracownik nie uiszcza opłaty kancelaryjnej za odpisy udzielane z akt sprawy. Zwolnienie od opłaty od pozwu nie dotyczy spraw wnoszonych przez pracodawcę.
Podstawa prawna: art. 35 Ustawy z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz. 1398) tj. z dnia 21 kwietnia 2016 r ( Dz.U. z 2016 r poz. 623 )

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu
Opublikował:
Miłosław Gębka
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d