KRK – Krajowy Rejestr Karny

Najbliższy Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego dla właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Grudziądzu prowadzony jest przez Sądu Okręgowy w Toruniu, Piekary 51, pokój nr 23. Bliższe informacje na temat danych teleadresowych i godzin urzędowania można znaleźć na stronie Sądu Okręgowego w Toruniu która mieści się pod adresem www.torun.so.gov.pl

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę. Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania. Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego KRK lub w kasie Sądu Rejonowego w Grudziądzu. Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem internetowym https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ udostępnia wszystkie informacje na temat Krajowego Rejestru Karnego tj. akty prawne regulujące funkcjonowanie KRK, aktualne formularze wniosków, informacje o obowiązujących opłatach, wykaz Punktów Informacyjnych KRK

Rejestr zmian dla: KRK – Krajowy Rejestr Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2012-12-20
Publikacja w dniu:
2012-12-20
Opis zmiany:
b/d