Mienie

Majątek Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Sąd Rejonowy w Grudziądzu dysponuje nieruchomością położoną w Grudziądzu przy ulicy Sikorskiego 19/23 o powierzchni – 0.6383 ha obejmującą działkę nr 16/1 dla której w tut. sądzie prowadzona jest księga wieczysta KW 17353. Na nieruchomości tej znajduje się gmach sądu o ogólnej powierzchni użytkowej – 4.420,0 m2 i kubaturze 17.620,44m3.

Na mienie sądu składa się też sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rejestr zmian dla: Mienie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2011-05-06
Publikacja w dniu:
2011-05-06
Opis zmiany:
b/d