Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul.Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Kierownik Oddziału Administracyjnego:

Monika Sławińska

Sekretariat Oddziału Administracyjnego mieści się w pok. nr 123 I piętro

Telefon: 56 45 05 903, 56 45 05 904
Faks: 56 46 24 534
e-mail: administracja@grudziadz.sr.gov.pl

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 • sprawy kadrowe pracowników, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów oraz sprawy socjalne,
 • prowadzenie sekretariatu Prezesa Sądu i Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu,
 • prowadzenie biura podawczego,
 • prowadzenie kancelarii tajnej,
 • nadzór nad archiwum zakładowym
 • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy,
 • sprawy zaopatrzenia sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu,
 • administracja terenu budynku i pomieszczeń sądowych oraz dbałość o ich właściwe wyposażenie i estetyczny wygląd,
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa sądu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d