Oddział Finansowy

Oddział Finansowy
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul. Gen. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz
Pokój numer 12

Główna Księgowa:

Anna Wiatrowska, tel. 56 45 05 971
adres: ul. Gen. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Telefon: 56 45 05 913
Faks: 56 45 05 911
e-mail: ksiegowosc@grudziadz.sr.gov.pl

Do zakresu działań O. Finansowego należą:

 • prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz innych dokumentów przewidzianych Ustawą o rachunkowości
 • obsługa kasowa Sądu.
 • terminowa realizacja zleceń płatniczych, związanych z działalnością orzeczniczą oraz gospodarką własną Sądu;
 • rozliczanie inwentaryzacji celem okresowego sprawdzania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, aktualizacja przekazywanych do ZUS-u danych dotyczących Sądu oraz poszczególnych ubezpieczonych, wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS-u deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych dotyczących poszczególnych ubezpieczonych jak również dokonywanie ich ewentualnej korekty;
 • ustalanie i terminowe odprowadzanie do budżetu podatków od dokonywanych wypłat wynagrodzeń oraz innych świadczeń oraz sporządzanie niezbędnych deklaracji podatkowych;
 • wyliczanie, sporządzanie deklaracji oraz terminowe odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań budżetowych

Kasa

Pokój nr 12
tel: 56 45 05 914

Czynna:
 • Poniedziałek od godz 9:00 do 15:00
 • Wtorek - Piątek od godz. 8:30 do 13:30

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2015-09-16
Publikacja w dniu:
2015-09-16
Opis zmiany:
b/d