Opłaty sądowe

Numer rachunku bankowego

W związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.01.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych, podaje się do wiadomości numer rachunku bieżącego Sądu Rejonowego w Grudziądzu:

NBP O/O Bydgoszcz
93 1010 1078 0021 0522 3100 0000

Przepisy regulujące opłaty sądowe:

  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.01.2006 w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Informacje dotyczące kosztów sądowych oraz opłat kancelaryjnych dla poszczególnych wydziałów znajdą się także w zakładce Wydziały

W dniu 15 kwietnia 2010 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Wzór formularza o zwolnienie od kosztów sądowych znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

Zbiór aktualnych wzorów i formularzy

Rozporządzenia regulujące:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2012-12-20
Publikacja w dniu:
2012-12-20
Opis zmiany:
b/d