V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wydział V Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Przewodniczący Wydziału:

Starszy referendarz sądowy Marek Sadowski

Referendarz sądowy:

Sławomir Konopiński

Kierownik Wydziału:

Paweł Smiger

Przyjmowanie interesantów:

 • PN 10.00-18.00,
 • WT-PT 8.00-15.00
 • pokój 23

Telefon: 56 45 05 934
Fax: 56 45 05 935
e-mail: kw@grudziadz.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału w każdy wtorek w godz. 9.00-12.00, pokój nr. 22

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział V Ksiąg Wieczystych rozpoznaje wnioski dla

 • miasta Grudziądza,
 • gmin Grudziądz,
 • Gruta, Łasin,
 • Rogóźno
 • Świecie nad Osą.

Właściwość rzeczowa:

 • przyjmowanie wniosków dotyczących wpisów, wykreśleń i innych dotyczących zmian w NKW, pokój 23, tel. 56 45 05 934,
 • przyjmowanie wniosków dotyczących odpisów z NKW oraz zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokój 29, tel. 056 45-05-937,
 • przeglądanie NKW, pokój 29, tel. 056 45-05-937

Koszty sądowe:

ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28.07.2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 rozdział 3) tj. z dnia 21 kwietnia 2016 r ( Dz.U. z 2016 r poz. 623 )

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2017-12-19
Publikacja w dniu:
2017-12-19
Opis zmiany:
b/d