VII Wydział Wykonywania Orzeczeń

Wydział VII Wykonywania Orzeczeń
Sądu Rejonowego w Grudziądzu

Adres:

ul. Sikorskiego 19/23, 86-300 Grudziądz

Przewodniczący Wydziału:

SSR Jarosław Przesmycki

Kierownik Wydziału:

Krystyna Janicka

Telefon: 56 45 05 944
Faks: 56 45 05 933
e-mail: wykonawczy@grudziadz.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:

Pokój nr 119

 • poniedziałki w godz. od 10:00 do 18:00,
 • od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Właściwość miejscowa:

Sąd Rejonowy w Grudziądzu VII Wydział Wykonywania Orzeczeń rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu wykonywania orzeczeń z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu tj. dla miasta Grudziądza oraz podległych gmin.

Właściwość rzeczowa:

W VII Wydziale Wykonywania Orzeczeń rozpoznawane są sprawy o:

 • Skrócenie środka karnego,
 • Zatarcie skazania,
 • Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania karnego,
 • Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej,
 • Odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary pozb. Woln. ,
 • Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozb. woln.,
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności,
 • Uznanie za wykonane środków karnych,
 • Zamiany kary ograniczenia wolności na karę grzywny i karę zastępczą pozbawienia wolności,
 • Oddanie pod dozór kuratora,
 • Zwolnienie od dozoru,
 • Ustanowienie, zmianę i uchylenie obowiązków,
 • O rozłożenie na raty, odwołanie rozłożenia na raty grzywny i kosztów oraz umorzenie kosztów i grzywny,
 • Zamianę grzywny na prace społecznie użyteczne,
 • Orzeczenie sposobu przepadku dowodów rzeczowych,
 • Zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności,
 • Zawieszenie i podjęcie postępowania wykonawczego
 • Uchylenie zabezpieczenia majątkowego,
 • Rozesłanie i odwołanie listów gończych,
 • Ustalenie kosztów postępowania,
 • Zmianę miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności,
 • Umorzenie postępowania wykonawczego,
 • Orzeczenie sposobu publikacji wyroku.

Opłaty sądowe:

Ustawa z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych – tekst jednolity Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz.223; zm.: Dz.U. z 1989 r. Nr 61, poz. 363: z 1991 r. Nr 62, poz.261; z 1993 r. Nr 59, poz270; z 1994 r. Nr 84, poz. 386; z 1995 r. Nr 89, poz. 443 i z 1996 r. Nr 156, poz. 779; z 2003 r. Nr 229, poz.2272.
Do uiszczania opłat sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Rejestr zmian dla: VII Wydział Wykonywania Orzeczeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Rogiewicz
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d